Aanmelden nieuwe leerling

Voor het aanmelden van leerlingen kan contact worden opgenomen met de directeur of intern begeleider. In verband met de planning is het plezierig als we ruim van tevoren weten welke leerlingen we kunnen verwachten.
Wij streven naar groepen die niet groter worden dan 27 leerlingen per klas. Natuurlijk kan het voorkomen dat een groep kleiner of groter wordt door zittenblijvers en of versnellers.

Wilt u broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen zo spoedig mogelijk aanmelden!
Wanneer u uw kind bij ons op school aanmeldt, krijgt u altijd een schriftelijke bevestiging als bewijs van inschrijving. Een paar weken voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de IB’er.

In de kleutergroepen heten we de kinderen welkom na de dag dat ze 4 jaar zijn geworden. (In onderling overleg)
Vóór de vierde verjaardag mogen ze 4 ochtenden meedraaien in de groep. Met de leerkracht kan overlegd worden op welke ochtenden dit gebeurt. U krijgt hierover van tevoren een schriftelijke uitnodiging met de nodige informatie.

De maand december en laatste twee weken voor de zomervakantie achten wij niet geschikt voor het meedraaien omdat het dan meestal een gezellige drukte is, die door nieuwkomertjes vaak niet als prettig wordt ervaren.
Mocht uw kind vlak voor, of in de zomervakentie 4 jaar worden, overleggen we graag met u wat voor uw kind het beste is wat betreft het meedraaien voor de vierde verjaardag. We streven ernaar om deze kinderen tenminste 1 ochtend te laten meedraaien voordat ze elke dag naar school gaan.

De ouders/verzorgers dienen de grondslag van de school te respecteren. In bepaalde gevallen kan, alvorens tot toelating wordt overgegaan, worden bekeken of onze school wel kan voldoen aan de specifieke behoeften die het aangemelde kind heeft.
Bij wangedrag of ordeverstoring, kan het bevoegd gezag een leerling schorsen. Verwijdering is alleen mogelijk volgens de vastgestelde procedure. De volledige regeling voor toelating en verwijdering is op aanvraag in te zien op school. Bij aanmelding vragen wij u een handtekening te zetten onder een document waarin staat dat u akkoord gaat met ons beleid voor toelating en verwijdering, de grondslag van de school en portretrecht.

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen