Actief burgerschap en sociale integratie

Leefstijl

Actief burgerschap en sociale integratie

In onze methode Leefstijl is actief burgerschap verdeeld in drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. Leefstijl is een methode voor de sociale én emotionele ontwikkeling. Hier zijn weer leerlijnen voor alle groepen ontwikkeld. In de leerlijnen is een verdeling in kennis, vaardigheden en houdingen aangebracht.
Voorbeelden van kennis zijn: democratie, rechten van het kind en godsdienstvrijheid. Voorbeelden van vaardigheden zijn: nakomen van afspraken in de groep, meedoen aan een georganiseerde actie van de school (Schoenmaatjes) en het uiten van gevoelens, wensen en opvattingen. Voorbeelden van houdingen zijn: kritische houding ten aanzien van maatschappelijke kwesties, assertiviteit en respectvol omgaan met anderen. Dit soort onderwerpen komen ook aan de orde in onze methode Trefwoord

Onze uitgangspunten zijn:

  • Alle betrokkenen voelen zich veilig en geaccepteerd in de school. Dit is de basis voor een optimale ontwikkeling (pestprotocol, vertrouwenspersoon, pedagogisch klimaat).
  • Alle betrokkenen weten zich verantwoordelijk voor elkaar, de leefomgeving, de gemeente en de wereld (normen en waarden, inzamelingsacties, verkeer).
  • Ouders hebben de mogelijkheid om hun kinderen voor, tussen en na schooltijd op te laten vangen(VSO, TSO, BSO).
  • De kinderen maken kennis met andere culturen, godsdiensten, gewoontes en opvattingen. Zij maken kennis met mensen die ‘anders’ zijn en denken.
  • De kinderen komen concreet met maatschappelijke activiteiten in
    aanraking (bibliotheek, kerk, cultuurgoed, de school als ontmoetingsplek).
  • De kinderen kunnen een eigen levensovertuiging leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de samenleving.
  • Kinderen in de bovenbouw leren wat het betekent om Europees – en wereldburger te zijn.

Thema’s uit onze methodes Trefwoord en Leefstijl krijgen bewust accenten. Het welbevinden van kinderen en de aandacht voor de sociale omgeving staan centraal.

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen