Verlofaanvraag

Verlof aanvraag

In Nederland is de stelregel dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken op de tijden die het lesrooster aangeeft. Deze schoolplicht is geregeld in de Leerplichtwet 1969. Deze wet geeft ook een aantal mogelijkheden om bij bepaalde omstandigheden buiten de door de school vastgestelde vakanties vrijaf te krijgen. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Ook onze school moet zich aan deze wet houden.

Schriftelijk of digitaal aanvragen

Het verlof voor uw kind dient u schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Het kan ook digitaal via de website van de school. U moet hierbij ook de reden en de duur van het verlof vermelden. Het schriftelijke aanvraagformulier is op school verkrijgbaar. Om uw aanvraag goed te kunnen behandelen is het gewenst het formulier op tijd in te dienen.

Mogelijkheden

De school mag en kan alleen aan uw verzoek om extra vrijaf voldoen als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Daarmee worden omstandigheden bedoeld die zich buiten de wil van uw kind of uzelf om voordoen. Bijvoorbeeld:

  • Familieomstandigheden zoals een huwelijk of overlijden van één van uw familieleden. Onder familieomstandigheden worden ook verstaan ambts- of huwelijksjubilea.
  • Voor familieomstandigheden wordt in de regel één dag verlof verleend en bij uitzondering twee of meer dagen.
  • Extra verlof wegens vakantie indien u door uw werkgever verplicht wordt om buiten de schoolvakanties vakantie te nemen.
   Dit verlof dient u tenminste acht weken van tevoren aan te vragen, waarbij u een werkgeversverklaring moet overleggen.
  • Het verlof kan maximaal 10 schooldagen (twee weken) per schooljaar bedragen en mag niet verleend worden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
  • Verlof van meer dan 10 dagen moet altijd aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.

Deze regels gelden ook als u zelfstandige bent en redelijkerwijs kunt aantonen dat u uw bedrijf tijdens de door de school vastgestelde schoolvakanties niet kunt sluiten.

 • Als u een medische of sociale reden heeft voor extra verlof. Dit kan alleen als u een verklaring heeft van uw arts of van een sociale instantie zoals het maatschappelijk werk of RIAGG.

Onmogelijkheden (voorbeelden)

Extra vrijaf buiten de schoolvakanties om kan en mag niet gegeven worden als:

 • U verlof aanvraagt voor een extra vakantie/lang weekend
 • U eerder met vakantie wilt gaan of later wilt terugkomen om bijvoorbeeld files te vermijden of om financiële redenen zoals goedkoper buiten het seizoen, of uw vakantie wordt door anderenbetaald.
 • De kinderen van degenen waarmee u op vakantie gaat al vakantiehebben terwijl uw kinderen nog school hebben
 • U van buitenlandse afkomst bent en voor een langere tijd dan de duurvan de betreffende schoolvakantie uw land van herkomst wiltbezoeken
 • U verlof aanvraagt voor het bezoeken van dorpsfeesten, vakbeurzen,e.d.

Bezwaar/ beroep
Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur en/ of de leerplichtambtenaar, dan kunt u bij hen een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk gebeuren. De directeur en/ of de leerplichtambtenaar zullen officieel op uw bezwaar reageren.

Gaat u niet akkoord met die reactie, dan kunt u nog een beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbank. Eventueel is hoger beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de directie van de school of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Voorst, mevrouw J. Sahuleka (0571- 279206)
Ook leerkrachten hebben recht op verlof; er wordt dan voor vervanging gezorgd. Bovendien maken sommige teamleden gebruik van de BAPO- regeling of van zwangerschaps- of ouderschapsverlof. Ook dan wordt er voor vervanging gezorgd.

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen