Huiswerk en oefening

Laat elk kind stralen!

Huiswerk en oefening

Huiswerk is geen doel op zich of een vervanging van het leren op school. Het is een manier om de leerlingen de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheid te verfijnen en uit te breiden.

Huiswerk voor kinderen moet bijdragen aan de ontwikkeling van goede studiegewoonten en een positieve houding ten aanzien van de school. Het geeft ook leerlingen het idee dat leren niet alleen maar op school, maar ook thuis gebeurt.

Het resultaat van oefening is : toename van beheersing.

    • veel en afwisselend oefenen draagt bij tot het automatiseren van al gekende leerstof.
    • oefening is ook kennis verwerven en uitbreiden.

De tijd die onze leerlingen aan huiswerk besteden verschilt. Van 20 minuten in groep vier tot 60 minuten in groep acht per week.
Voor verdere informatie kunt u ons document “huiswerk en oefening” op onze website downloaden.

Cockpit
In ieder lokaal treft u een ‘zogenaamde’ cockpit aan. In een cockpit hangen groepsregels, de leerstof voor een periode en de missie. Ook hangt er een groepsdoel. Een doel voor álle kinderen. Bijvoorbeeld ‘we hebben respect’ of ‘we lezen 90 woorden in één minuut’. Op deze manier proberen wij de kinderen (meer) bij hun eigen leren te betrekken. We doen een beroep op hun eigen motivatie. Als team hebben we het afgelopen jaar geleerd dat deze manier van werken bevorderlijk is voor de prestaties van onze leerlingen.

Breinvriendelijk onderwijs
In het cursusjaar 2014-2105 hebben we 2 inspirende teamtrainingen gehad over het brein. We hebben kennis gemaakt met 2 breinprincipes. Het eerste breinprincipe is ‘zintuiglijk rijk’. We hebben geleerd hoe een lokaal breinvriendelijk kan zijn. Dat kleur, zuurstof, water drinken en beweging goed is om tot leren te komen. Zo hebben we ook geleerd dat je makkelijker leert wanneer je meerdere zintuigen gebruikt. Bijv. de gebaren van Jose Schraven in groep 1 t/m 3, een liedje over een spellingsregel of leert rekenen met echte sprongen van 1, 10 of 100. Het tweede breinprincipe is ‘het brein en emoties’. Heel interessant is de kennis wat er gebeurt met je brein wanneer een kind boos gedrag of angstig gedrag laat zien. Nog belangrijker is het gedrag van een teamlid, de zaken die je niet moet doen en welke je wel moet doen. Als een kind in code rood zit dan helpt het niet om bijv. te schreeuwen of om op het kind in te praten. Het helpt wel wanneer je als teamlid zelf rustig blijft, zacht spreekt of het kind stimuleert om te bewegen (energie af laten vloeien).

In het afgelopen cursusjaar hebben we een teamtraining over het breinprincipe ‘herhaal’ gehad. Zo maken de leerlingen woordspinnen op het whiteboardje om de voorkennis te activeren. Op deze manier kan nieuwe informatie beter aansluiten bij de reeds aanwezige kennis. Ook leren we de kinderen geheugentechnieken zoals de roman loci techniek (visuele voorstellingen verbinden aan bekende plaatsen) of ezelsbruggetjes zoals ’t kofschip en OLieBol (oppervlakte is lengte x breedte). We hebben stil gestaan bij uitgangspunten als 5x 2 uur is beter dan 2x 5 uur, dat het goed is om niet langer dan een uur door te werken of dat het goed is voor je brein om een fysieke activiteit in te bouwen.

Human Dynamics: het kind centraal
Hoe kan een kind in groep 6 van een basisschool bij juf Inge het gevoel hebben: ‘Ja, ik kán het, ik vind het fijn op school!’ en na twee maanden in groep 7 bij juf Karin gefrustreerd thuiskomen: ‘Rotschool, ik snap niets van rekenen en taal, ik ben gewoon dóm’.

Gewoon een impulsieve reactie van een kind dat een vervelende schooldag had? Kan. Maar stel nou dat het gaat om iets wat dieper ligt, serieuzer of zelfs ernstiger is.

Human Dynamics gaat om inzicht in fundamentele kenmerken en behoeften. Het gaat verder dan wat een kind prettig of gemakkelijk vindt, het gaat om wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Voor volwassenen geldt precies hetzelfde. Wel of niet in deze behoefte tegemoet gekomen te worden, kan het verschil uitmaken tussen:

human dynamics

  • zich veilig, of hoogst ongemakkelijk voelen
  • gemotiveerd zijn, of geen zin hebben
  • kwaliteiten wel of niet inzetten
  • zich wel of niet slim, aardig of gewaardeerd voelen

Human Dynamics gaat over inzicht in de onderliggende patronen die het menselijk gedrag aansturen. Die patronen worden bepaald door drie
principes: mentaal, emotioneel en fysiek. We beschikken allemaal over deze principes, maar iedereen heeft een eigen combinatievorm. En die maakt ons tot wie we zijn.

Human Dynamics is aanwezig in allerlei alledaagse situaties, waarin je de verschillen tegenkomt in hoe mensen informatie verwerken en reageren. Die verschillen zijn zo vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stilstaat hoe fundamenteel ze zijn. En wat het effect is op hoe we met elkaar leren, communiceren, samenwerken en samenleven.

In een team kunnen mensen zich bijvoorbeeld ergeren aan Frits, die in een vergadering nooit meteen kan reageren, maar altijd wat meer tijd nodig heeft. Of juist aan Erik, die het nooit zakelijk kan houden, en voortdurende van de agenda afwijkt. En Mieke dan die vooral zwijgt en steeds dezelfde gezichtsuitdrukking laat zien. Is zij er wel bij? Vindt ze het wel interessant?
In de afgelopen jaren heeft ons team via scholingen zichzelf leren kennen én de andere teamleden. Om op deze manier beter aan te sluiten bij de ander. We hebben inzicht gekregen in onze manier van communiceren, leren en samenwerken.

Overzicht van methoden

Wij maken gebruik van de volgende methodes:

Vak Methode
Godsdienst Trefwoord
Lezen Veilig leren lezen (groep 3)
Technisch lezen

Begrijpend lezen

Estafette (gr.4, 5 en 6)

Nieuwsbegrip

Rekenen Onderbouwd  (groep 1 en 2)

De wereld in getallen

Taal Onderbouwd (groep 1 en 2)

Staal (groep 4 t/m 7)

Taal op Maat (groep 8)

Engels Take it easy (groep 1 t/m 8)
Schrijven Schrijfdans (groep 1 en 2)

Pennenstreken (groep 2 t/m 6)

Geschiedenis Tijdzaken
Aardrijkskunde Wereldzaken
Biologie/Natuurkunde Natuurzaken

Techniektorens

Muziek Muziek Moet je doen
Tekenen Laat maar zien
Handvaardigheid Laat maar zien
Expressie  

Moet je doen (dans en drama)

Laat maar zien

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling KiVa/ Leefstijl

Uren onderwijs per vakgebied en groep

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8
Nederlands 4.15 5.15 7.15 7.15 7.15 6.30 6.45 6.45
Motoriek/Schrijven 5.00 5.30 2.00 2.00 1.30 1.00
Zelfstandig Werken 1.30 1.30 1.30 1.45 2.00 2.30
Rekenen/Wiskunde 1.00 1.30 4.45 4.45 5.00 5.00 5.00 5.00
Engels 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.25 0.50 0.50
Wereld Oriëntatie 1.30 1.30 0.45 1.00 2.00 3.00 3.15 3.45
Drama/ Dans 1.15 1.15 0.30 0.30 0.30 0.30
Soc. redzaamh. Verkeer 0.15 0.15 1.15 1.00 1.00 1.15 1.00
Gezond Gedrag 0.30 0.30 0.15 0.15 0.30 0.30 0.15 0.15
Expressie 2.00 2.00 2.00 2.00 2.15 2.30 2.15 2.15
Godsdienst 1.00 1.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Lichamelijke Oefening 5.15 5.15 1.30 1.30 2.00 1.30 1.45 1.45
Pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Weektotaal 22.00 24.00 24.00 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00

Scores Eindtoets Cito 2012-2017

We hebben van het Cito een overzicht ontvangen van de gemiddelde totaalscores van de afgelopen vijf jaar. In het kort willen we een overzicht geven. De gemiddelde score van de toets ligt ongeveer op 535 punten.

Gemiddelde score

Jaar

537,9

2012

538,8

2013

534,9

2014

536,7

2015

537,0

2016

534,6

2017

Positieve scores t.a.v. het landelijk gemiddelde van de groep op de onderdelen: taal (opzoeken, spelling van werkwoorden) en rekenen (meten, leggen van verbanden)

Verbeterpunten:
1.taal (begrijpend lezen, woordenschat)
Interventie: aanbod lessen begrijpend lezen vergroten
2.rekenen (getallen, verhoudingen)
Interventie: methodeonderzoek naar aanbod

De leerkrachten van groep 8 bestuderen uiteraard de eindtoetsen van groep 7 nauwkeurig en passen daar ook hun lesaanbod op aan.

Onze verwijzing in percentages van de afgelopen jaren:

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

LWOO

0%

0%

0%

VMBO

24%

12%

22%

MAVO

0%

16%

13%

MAVO/HAVO

12%

12%

13%

HAVO/VWO

40%

28%

16%

TVWO/Gymnasium

24%

32%

36%

    • vanaf 2013 is er de stroming MAVO (Veluws College) bij gekomen.

Uit de overzichten die we ontvangen van de scholen uit het voortgezet onderwijs blijkt dat onze leerlingen op de goede plek terecht komen.

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen