Meer- en hoogbegaafdheid

Ook op onze school is een aantal kinderen dat (ver) bovengemiddelde capaciteiten heeft: de meer- en hoogbegaafden. Om ook deze kinderen goed tot hun recht te laten komen, zijn er twee groepjes gevormd: ‘De Magneet’ middenbouw en bovenbouw. Deze groepjes werken onder begeleiding van onze meerbegaafdenspecialist Marry Potjes aan leerstof die bij hun ontwikkelingsniveau past: bijvoorbeeld extra taal, Bolleboos rekenen, filosofie, kunst etc.
Een paar belangrijke, bovenliggende doelen daarbij zijn:
– het contact hebben met ontwikkelingsgelijken,
– het leren leren (begaafde kinderen hebben vaak geen flauw idee hoe ze iets moeten leren, omdat alles komt ‘aanwaaien’)
het leren denken buiten de gebaande paden
– het leren doorzetten als iets ‘moeilijk’ is, (omdat bijna alles vanzelf gaat, vinden sommigen al snel iets ‘moeilijk’)
– en het inzicht krijgen in hun eigen leerproces.

Voor een aantal kinderen is het nodig dat er ook andere interventies getroffen worden. Welke dat zijn, verschilt per kind. Eerst wordt het niveau vastgesteld door de remedial teacher of intern begeleider en worden observatielijsten ingevuld. Dan kan besloten worden om de reguliere leerstof in te dikken, en verdiepings- en verrijkingsstof aan te bieden.
Sommigen zijn echter hun leeftijdsgenoten in (bijna) alles zo ver vooruit, dat het beter is de basisschool versneld te doorlopen. Deze beslissingen worden in gezamenlijk overleg door ouders, leerkracht(en), intern begeleider, en eventueel een orthopedagoog genomen.

Het afgelopen jaar hebben we naast de Magneet voor het tweede jaar gedraaid met het programma Acadin. Acadin biedt een digitale leeromgeving voor het organiseren van verrijkingsonderwijs. Zo kan de leerkracht voor elk kind een geschikte en uitdagende opdracht klaarzetten waar de kinderen twee keer per week, onder leiding van een volwassene, buiten de klas, aan werken. Zo zijn de “Magneet” kinderen dus twee en een half uur per week bezig met extra uitdaging. Het is belangrijk dat deze kinderen leren leren, doorzettingsvermogen ontwikkelen en een onderzoekende houding hebben om problemen en opdrachten op te kunnen lossen. Daarbij is het goed om vragen te leren stellen. Wat wil je weten, welke vragen moet ik stellen om een goed antwoord te krijgen? 6 Enthousiaste moeders hebben de Acadingroep met veel plezier het afgelopen jaar begeleid. Graag willen we het komende schooljaar verder gaan met Acadin. Een aantal begeleidende moeders willen ons voorlopig graag blijven assisteren, maar we zouden het fijn vinden als er meer ouders bij zouden komen. Dan kunnen we afwisselen en hebben we iemand achter de hand als zij is verhinderd. U kunt intekenen op de welbekende ouderhulplijst.

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen