Oudercommissie

De oudercommissie (OC) vertegenwoordigt de ouders, signaleert en praat met de directeur (eventueel ook met MR) over beleidszaken en draagt de zorg voor bepaalde projecten over aan ouderwerkgroepen.
Bijvoorbeeld de ouderwerkgroep schoolplein, de ouderwerkgroep schoolactiviteiten (OSA) of de ouderwerkgroep onderhoud.
In de oudercommissie zit veelal een afgevaardigde van zo’n werkgroep. De totale oudercommissie bestaat uit ongeveer zes leden en vergadert zes keer per jaar.

De Oudercommissie van De Wingerd

Betrokken ouders zijn belangrijk voor een goede en veilige leeromgeving. Daarom kiest De Wingerd naast een Activiteitencommissie (OSA) en Medezeggenschapsraad (MR) voor een Oudercommissie (OC). Als OC staan we dan ook voor een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school. De OC bestaat uit zo’n 5 ouders. Wij zijn verantwoordelijk voor de extra activiteiten van school die gedaan worden met de ouderbijdrage. We denken mee met de leerkrachten en geven advies. Bijvoorbeeld over talentontwikkeling, de invulling van 10 minuten gesprekken en de inzet van communicatiemiddelen. Ook organiseren we de jaarlijkse thema-avond.

De OC vergadert 6x per jaar
De onderwerpen die we bespreken worden vaak door de ouders aangedragen. Het zijn onderwerpen die leven op school en waarvan de ouders aangeven dat zij die belangrijk vinden. Arjan Wierenga is deels aanwezig bij de vergaderingen. Hij brengt onderwerpen in waarover hij ons advies wil of over wil sparren. Ook de MR zet af en toe onderwerpen op onze agenda. Zij gebruikt ons dan als klankbord om onderwerpen of standpunten te toetsen. Omdat we samen met de schoolleiding vergaderen, kunnen we vaak meteen knopen doorhakken en afspraken maken.

Tijdens de jaarvergadering laten we de financiële rapportage zien
Aan het begin van ieder schooljaar is de jaarvergadering. Hier presenteren de OSA, MR en OC wat zij afgelopen jaar gedaan hebben. Wij laten die avond ook zien waar de ouderbijdrage aan besteed is. En peilen de behoeften voor het nieuwe schooljaar.

OC-leden schooljaar 2017-2018
Arjan de Valk – vader Floris in groep 5

Klaas Friso – vader van Rens in groep 7 en Veerle in groep 6

Tamara Kamphuis – moeder van Fabian in groep 6 en Amber in groep 2

We hebben nu 2 vacatures. Wil je meer betrokken zijn bij school? Heb je interesse om mee te denken? Kom dan ook bij de OC. Schiet een van ons aan of stuur een e-mail naar oc@dewingerd-twello.nl.

Tamara Kamphuis-van Rooijen

Arjan de Valk

Arjen Valk

Klaas Friso

Klaas Friso
Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen