Persoonlijke begeleiding

Laat elk kind stralen!

Startgesprekken

Vanaf het cursusjaar 2016-2017 zijn we begonnen met startgesprekken in de groepen 3 t/m 8. Dit is een (verplicht) gesprek aan het begin van het cursusjaar waarin u als ouder over uw kind kunt vertellen aan de leerkracht. Wederzijdse verwachtingen kunnen worden uitgesproken. Uiteraard heeft uw kind ook een rol in het gesprek.

Kindgesprekken

Minimaal 2 keer per jaar heeft de leerkracht en kindgesprek met uw kind. Dit is een één op één gesprek met als doel de leerling actief te betrekken bij zijn/haar ontwikkeling, zicht te krijgen op de persoonlijke onderwijsbehoeften en het verbeteren van de relatie tussen het kind en de leerkracht.

Oudergespreksavonden

U krijgt twee keer per jaar een uitnodiging voor een oudergespreksavond. Het zijn de bekende ‘10-minuten gesprekken’. De data van deze gesprekken staan vermeld in de agenda voorin de schoolgids.

De derde oudergespreksavond aan het eind van het schooljaar is facultatief, behalve voor ouders van instroomkleuters. Vanaf groep 5 verwachten we dat leerlingen tijdens deze gesprekken aanwezig zijn.

In de instroomgroep komt de groepsleerkracht 1x op huisbezoek en vervalt het eerste oudergesprek op school. Een en ander zal in overleg met de ouders gebeuren.

Op onze school houden we ook inloopmiddagen. Onze leerlingen uit groep 3 t/m 8 kunnen dan hun leerstof aan u laten zien. Dit is meestal op een woensdag, vanaf 12.15 uur.

Natuurlijk kunnen ouders altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht als daarvoor aanleiding is. Ook zal de leerkracht contact met de ouders opnemen, wanneer er iets bijzonders aan de hand is.

Groep 8

Tijdpad voor de verwijzing van leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs:

  1. september/oktober: Infoavond met voorlichting op ‘De Wingerd’
  2. november: scholenmarkt
  3. januari: gesprekken met leerkrachten voor een definitieve keuze voortgezet onderwijs
  4. februari: voorlichtingsavonden op de scholen voor voortgezet onderwijs
  5. voor 1 maart: aanmelding bij het vervolgonderwijs
  6. april: CITO centrale eindtoets
Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen